سایت کسب درآمد کلیکی جدید آلفا باکس افتتاح شد

امکان ارائه تبلیغ و معرفی محصول

تبلیغات 30 ثانیه ای 10  تومانی

حداقل برداشت 2000 تومان

درآمد از کلیک زیر مجموعه ها 3 تومان

سیستم ضد تقلب

امکان اجاره زیر مجموعه و جایزه برای کسی زیر مجموعه مستقیم

جهت عضویت روی بنر زیر کلیک کنید

آلفاباکس