با معرفی سه سایت پی تی سی و تبلیغات کلیکی جهت کسب درآمد در خدمت شما هستیم.مدیریت هر سه سایت رو اقای شیبانی بر عهده دارن.و تا اینجای فعالیتشون به کاربران پرداختی داشتن

1-سایت بلاگ باکس
2-سایت پی تی سی پارسی3-سایت باکس بازارزش آگهی استاندارد در هر سه سایت:10 تومان
ارزش کلیک زیر مجموعه های فعال مستقیم:3 تومان
حداقل برداشت:2000 تومان
پرداختی های روزانه و منظم
کسب درآمد از طریق کلیک بدون سرمایه گذاری